ข้อมูลทั่วไป การบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ลิ้งค์น่าสนใจ  
หน้าแรก สมุดเยี่ยม ติดต่อเรา แผนที่
 
  หลักสูตรของศูนย์ฯ  
    ด้านเกษตรกรรม
เน้นการเรียนการสอน ในลักษณะการเรียนรู้ โดยการกระทำในพื้นที่จริง Learning by doing
 
 
การปลูกพืช ผัก ทำนาข้าว
การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงเป็ดไข่
การเลี้ยงปลา
การทำปุ๋ยชีวภาพ
การจำหน่ายผลผลิต
 
    การดำเนินงาน
สรุปปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของศุนย์ฯ และชี้แจงแนวทาง การแก้ไขปัญหา
 
 
โครงการสำคัญ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
 
         
 
สิ่งของที่จำเป็น
 
  ท่านสามารถร่วมสนับสนุนและบริจาคแก่สมาชิกศูนย์ฯ ได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์ฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการ จังหวัดสระบุรี" ธนาคารกรุงไทย สาขาxxxxxx เลขที่บัญชี 111111111111
บริจาคสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกของศูนย์ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการ จังหวัดสระบุรี
สนับสนุนผลผลิตจากการดำเนินงานของศูนย์ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการ จังหวัดสระบุรี
 
 
ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน
สิ่งของที่จำเป็นสำหรับสมาชิกฯ
| หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | การบริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | ลิ้งค์น่าสนใจ | สมุดเยี่ยม | ติดต่อเรา | แผนที่ |
 2554 © ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-363-147