ข้อมูลทั่วไป การบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ลิ้งค์น่าสนใจ  
หน้าแรก สมุดเยี่ยม ติดต่อเรา แผนที่
 
  หลักสูตรของศูนย์ฯ  
    ด้านเกษตรกรรม
เน้นการเรียนการสอน ในลักษณะการเรียนรู้ โดยการกระทำในพื้นที่จริง Learning by doing
 
 
การปลูกพืช ผัก ทำนาข้าว
การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงเป็ดไข่
การเลี้ยงปลา
การทำปุ๋ยชีวภาพ
การจำหน่ายผลผลิต
 
    การดำเนินงาน
สรุปปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของศุนย์ฯ และชี้แจงแนวทาง การแก้ไขปัญหา
 
 
โครงการสำคัญ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
 
         
 
ภาพกิจกรรม
 
วันผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์ เม ย ๕๗ 

8 พฤษภาคม 2557
[จำนวน 0  รูป]
 

 
หน้า:

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรม 5ส. พัฒนาศูนย์
วันผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์ เม ย ๕๗
ผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงเยี่ยมชมติดตามการดำเนินงาน
สาธารณประโยชน์
พมจ.สระบุรี ขอใช้สถานที่ประชุมเครือข่ายในชุมชน
วิทยากรแนะนำสมาชิกในการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน
คณะ กศน. ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ
เจ้าหน้าที่เทศบาลแข่งขันกีฬากับสมาชิกศูนย์ฯ ในวันสงกรานต์
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการ จังหวัดสระบุรี
 
 
ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน
สิ่งของที่จำเป็นสำหรับสมาชิกฯ
| หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | การบริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | ลิ้งค์น่าสนใจ | สมุดเยี่ยม | ติดต่อเรา | แผนที่ |
 2554 © ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-363-147