ข้อมูลทั่วไป การบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ลิ้งค์น่าสนใจ  
หน้าแรก สมุดเยี่ยม ติดต่อเรา แผนที่
 
  หลักสูตรของศูนย์ฯ  
    ด้านเกษตรกรรม
เน้นการเรียนการสอน ในลักษณะการเรียนรู้ โดยการกระทำในพื้นที่จริง Learning by doing
 
 
การปลูกพืช ผัก ทำนาข้าว
การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงเป็ดไข่
การเลี้ยงปลา
การทำปุ๋ยชีวภาพ
การจำหน่ายผลผลิต
 
    การดำเนินงาน
สรุปปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของศุนย์ฯ และชี้แจงแนวทาง การแก้ไขปัญหา
 
 
โครงการสำคัญ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
 
         
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้รับบริการ สระบุรี
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
  ภาพกิจกรรม  
 
กิจกรรม 5ส. พัฒนาศูนย์
วันผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์ เม ย ๕๗
ผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงเยี่ยมชมติดตามการดำเนินงาน
สาธารณประโยชน์
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน
สิ่งของที่จำเป็นสำหรับสมาชิกฯ
ลิ้งค์น่าสนใจ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักบริการสวัสดิการสังคม
| หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | การบริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | ลิ้งค์น่าสนใจ | สมุดเยี่ยม | ติดต่อเรา | แผนที่ |
 2554 © ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร.036-363-147